De zorgverzekering of basisverzekering is een verplichte ziektekostenverzekering voor Nederlandse burgers. De zorgverzekering dekt noodzakelijke, op genezing gerichte zorg. De zorgverzekering is sinds 1 januari 2006 van kracht.

Zorgverzekeraars in De Gelderse Vallei

Kies uw woonplaats.

Unitedconsumers