Een verloskundige houdt zich bezig met het begeleiden van de normale, ongecompliceerde zwangerschap en bevalling. Zij begeleiden de gezonde zwangerschap, de normale geboorte en kraamtijd. Treden er tijdens de zwangerschap, bevalling of in het kraambed complicaties op, dan zorgt de verloskundige voor een adequate verwijzing naar de gynaecoloog of kinderarts. Verwijzing: niet nodig Vergoeding: volledig door basispakket zorgverzekering

Verloskunde in De Gelderse Vallei

Kies uw woonplaats.

Unitedconsumers