Het gezin is een plaats waar de balans tussen draagkracht en draaglast soms tot de uiterste grens verkend wordt. In sommige gevallen is deze balans dusdanig verstoord geraakt dat er meer vragen zijn dan antwoorden. Er is dan deskundige hulp noodzakelijk. Een gesprekstraject met een ouderschapsconsulent kan uitkomst bieden. Verwijzing: niet noodzakelijk. Vergoeding: doorgaans niet, maar informeer bij uw ziektekostenverzekeraar.

Ouderschapsconsulent in De Gelderse Vallei

Kies uw woonplaats.

Centrum voor Jeugd en Gezin Ede

meer informatie

Neiki praktijk voor kind en opvoeding

meer informatie

Unitedconsumers