Stottertherapie kan baat hebben bij mensen die moeite hebben met vloeiend spreken. Verwijzing: noodzakelijk. Vergoeding: Stottertherapie is als logopedie opgenomen in het basispakket van de ziektekostenverzekering. Op verwijzing van een huisarts of specialist worden de behandelingen vergoed door de zorgverzekeraar met wie een overeenkomst is afgesloten door de behandelend therapeut.

Stottertherapie in De Gelderse Vallei

Kies uw woonplaats.

Unitedconsumers