Zelfstandige klinieken zijn poliklinische dagbehandelcentra. Ze zijn opgezet en gefinancierd met private middelen. De zelfstandige klinieken, die zijn verenigd in de ZKN, zijn voor iedereen toegankelijke medische centra. De specialisten die er werken leggen zich erop toe om ingrepen zoveel mogelijk in dagbehandeling (24 uur) uit te voeren. Specialismen die zich goed lenen voor zorg in dagbehandeling zijn bijvoorbeeld: plastische chirurgie, dermatologie en oogheelkunde. Een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) is een door de overheid erkende kliniek. De zorg in een ZBC wordt vergoedt door de zorgverzekering. ZBC's moeten een organisatorisch verband zijn zonder winstoogmerk.

Privekliniek in De Gelderse Vallei

Kies uw woonplaats.

Unitedconsumers