Ziekenhuis is de algemene term voor een instelling waar zieken verzorgd worden en waar professionele gezondheidszorg wordt verleend. Dit gebeurt door artsen, medisch specialisten en verpleegkundigen. Naast de klinische afdelingen kent een ziekenhuis ook poliklinieken. Elk specialisme heeft zijn eigen polikliniek. Verwijzing: noodzakelijk Vergoeding: volledig door basispakket zorgverzekering

Ziekenhuizen in De Gelderse Vallei

Kies uw woonplaats.

Unitedconsumers