Homeopatie is gericht op het natuurlijk herstelvermogen van de mens. Door gebruik van zeer sterk verdunde natuurlijke geneesmiddelen, die bij toediening in pure vorm symptomen zouden geven die lijken op die van de te bestrijden ziekte, probeert men de klachten te behandelen. Verwijzing: niet nodig Vergoeding: deels of geheel door aanvullende verzekering

Homeopathie in De Gelderse Vallei

Kies uw woonplaats.

Homeopaat Bongers, B.

meer informatie

Klassiek homeopaat Mw ir W.H. Schulz-van Kooten

meer informatie

Klassiek homeopaat Mw H.M.J. de Jong-ten BŲhmer

meer informatie

Unitedconsumers