Gemeente Veenendaal

  • Veenendaal

     

Adresgegevens
Raadhuisplein 1 (bezoekadres)
Postbus 1100 (postadres)
3900 BC  Veenendaal

Emailadres: info@veenendaal.nl

Internetadres: http://www.veenendaal.nl/

Openingstijden
De receptie is geopend op:
Ma t/m vrij van 8.30 tot 13.00
Donderdag van 8.30 tot 17.00

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
De Wmo is een nieuwe wet. Deze wet moet er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving. De Wmo ondersteunt bijvoorbeeld vrijwilligers en mantelzorgers. De Wmo regelt ook de hulp bij het huishouden en zorgt voor goede informatie over de hulp en ondersteuning die mensen kunnen krijgen. Door de Wmo wordt de gemeente verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van haar inwoners.

Wmo-loket
Is het nodig om uw woning aan te passen? Bijvoorbeeld omdat u slecht ter been bent? Heeft u hulp bij het huishouden nodig? Is het voor u van belang dat u van aangepast vervoer gebruik kunt maken? Vanuit dit Wmo-loket geven wij informatie, advies en ondersteuning. Iedereen kan bij ons terecht. Uw vraag staat centraal. Wij coachen u bij het zelf vinden van een oplossing. En wij beoordelen of u daar professionele hulp bij nodig heeft. Zonodig coördineren we de processen tussen de instellingen en organisaties die u kunnen helpen. Belangrijk is dat u hierbij altijd zelf de regie over uw eigen leven in handen houdt.