Gemeente Scherpenzeel

  • Scherpenzeel

Adresgegevens
Koetshuis
Burg. Royaardslaan 3 (bezoekadres)
Postbus 100 (postadres)
3925 ZJ  Scherpenzeel
Tel. (033) 277 23 24

Emailadres: info@scherpenzeel.nl

Internetadres: http://www.scherpenzeel.nl/

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 
Wanneer mensen beperkingen hebben en daardoor niet of niet goed zelfstandig kunnen functioneren, kan de overheid soms helpen. De gemeente biedt op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning de navolgende mogelijkheden:

  • woonvoorzieningen (aanpassingen aan woningen)
  • vervoersvoorzieningen (regio-taxi, scootmobiels, rolstoelen etc.)
  • hulp bij het huishouden.

Vragen over ondersteuning, ook als die niet in het bovenstaande lijstje staan, kunnen worden gedaan bij het team VraagWijzer in het gemeentehuis, bereikbaar, dagelijks 's morgens, telefonisch dagelijks bereikbaar, behalve op de vrijdagmiddag en daarbuiten via de voice-mail: (033) 277 63 24 en via e-mail: VraagWijzer@scherpenzeel.nl