Gemeente Ede

 • Bennekom
 • Ede
 • Ederveen
 • Harskamp
 • Lunteren
 • Otterlo
 • Wekerom

 

Adresgegevens
Raadhuisplein 1
6711 DE  Ede
(0318) 68 09 03

Emailadres: info@ede.nl

Internetadres: http://www.ede.nl/

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
De Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wmo, is een nieuwe wet die op 1 januari 2007 is ingegaan. Doel van de nieuwe wet is: meedoen. Meedoen aan het maatschappelijk leven. Dat betekent: betaald werk of vrijwilligerswerk (kunnen) doen, zich kunnen verplaatsen, zelfstandig kunnen wonen, kunnen uitgaan of recreëren, kortom als een volwaardig lid van de samenleving functioneren.
Wie dat niet kan, bijvoorbeeld door een lichamelijke beperking, moet de juiste ondersteuning krijgen om wél mee te kunnen doen. De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van die ondersteuning. Dat betekent niet dat de gemeente dat allemaal zelf moet gaan doen, maar wel dat de gemeente gaat zorgen dat de juiste vormen van ondersteuning aanwezig zijn. Dat kan met de inzet van vrijwilligers, met professionele hulp (bijvoorbeeld hulp bij het huishouden) of hulpmiddelen.

Voor de gemeente zijn er per 1 januari 2007 twee belangrijke zaken veranderd:

 • De organisatie van hulp bij het huishouden wordt een gemeentelijke taak.
 • De gemeente moet vanaf 1 januari 2007 informatie en advies geven over alle zaken die te maken hebben met wonen, zorg en welzijn.

Andere taken, zoals de organisatie van het club- en buurthuiswerk en het verstrekken van hulpmiddelen als bijvoorbeeld een rolstoel of een scootermobiel, aanpassingen aan en rond het huis en (aan)gepast vervoer, voert de gemeente uit.

Openingstijden loket: op werkdagen van 9:00 - 17:00

Voorzieningen

 • Hulp bij het huishouden
 • Woonvoorzieningen
 • Vervoersvoorzieningen
 • Rolstoelen
 • Regiotaxi Gelderland
 • Parkeren
 • Voorziening aanvragen

Kruiswerk West-Veluwe is leverancier van Wmo-hulpmiddelen zoals scootmobiels en electrische rolstoelen. U kunt de showroom aan de Max Planckstraat 37 in Ede bezoeken. Voor informatie over WMO-hulpmiddelen en het maken van een afspraak kunt u bellen met KWV's Zorgcentrale, (0318) 65 07 77.